การรับมอบสถานีสูบน้ำ

ถาม - ตอบ

การรับมอบสถานีสูบน้ำ

โพสต์โดย abc » พุธ 18 ธ.ค. 2019 11:36 am

ขออนุญาตสอบถามค่ะ การรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าต้องนำเข้าที่ประชุมเสนอสภาพิจารณาเห็นชอบก่อนหรือไม่ เพราะที่ผ่านมานายกไม่ได้นำเข้าเสนอสภาเห็นชอบต้องนำเข้าเสนอสภาย้อนหลังหรือไม่
abc
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 18 ธ.ค. 2019 11:31 am

Re: การรับมอบสถานีสูบน้ำ

โพสต์โดย adminodloc » อังคาร 14 ม.ค. 2020 10:15 am

ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการถ่ายโอนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติให้กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาของ สถ. เป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
adminodloc
Administrator
 
โพสต์: 999
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 03 ก.ค. 2013 9:43 am

Re: การรับมอบสถานีสูบน้ำ

โพสต์โดย abc » อังคาร 28 ม.ค. 2020 11:02 am

ขอบคุณมากค่ะ
abc
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 18 ธ.ค. 2019 11:31 am

Re: การรับมอบสถานีสูบน้ำ

โพสต์โดย adminodloc » ศุกร์ 31 ม.ค. 2020 1:46 pm

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อปท. ด้วยสำหรับการถ่ายโอนภารกิจของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนด ซึ่งมาตรา ๓๓ วรรคสอง กำหนดไว้เพียงว่า แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกาศใช้บังคับฯ ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ นั้นไม่มีบทบัญญัติว่า ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ต้องนำเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจแต่อย่างใด
ดังนั้น การรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตามแผนปฏิบัติการฯ กำหนดไว้ จึงมิต้องนำเสนอที่ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการรับโอนภารกิจ แต่มีบางภารกิจที่แผนปฏิบัติการฯ กำหนดไว้ให้ อปท. ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมก่อนการรับโอนภารกิจ เช่น การรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กำหนดเกณฑ์ประเมินไว้ให้ อปท. ต้องนำเสนอสภา อปท. ก่อนการรับโอนฯ
adminodloc
Administrator
 
โพสต์: 999
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 03 ก.ค. 2013 9:43 am


ย้อนกลับไปยัง ถาม - ตอบ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron
Fatal: Not able to open ./cache/data_global.php