ขอความอนุเคราะห์เอกสารการรับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ถาม - ตอบ

ขอความอนุเคราะห์เอกสารการรับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โพสต์โดย อบต.กะบกเตี้ย » พุธ 04 ก.ย. 2019 10:31 am

ขอความอนุเคราะห์เอกสารการรับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะบกเตี้ย สังกัด อบต.กะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหชัยนาท รับการถ่ายโอน เมื่อปี 2544 โดยรับการถ่ายโอนจาก สปช.(เดิม)

ส่งเอสารช่องทางนี้
1.e-mail: kaboktia@hotmail.co.th
2. มือถือ 091-8399167
อบต.กะบกเตี้ย
 
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 04 ก.ย. 2019 10:24 am

Re: ขอความอนุเคราะห์เอกสารการรับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โพสต์โดย adminodloc » พุธ 18 ก.ย. 2019 10:32 am

ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง เอกสารหลักฐานการส่งมอบ – รับมอบภารกิจและทรัพย์สิน ตรวจค้นไม่พบหรือสูญหาย มีมติ นำเรื่องเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ กรณีภารกิจใดที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานการส่งมอบ – รับมอบภารกิจหรือทรัพย์สิน หรือหลักฐานเอกสารนั้นตรวจค้นหาไม่พบหรือสูญหาย ให้ อปท. นำเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาร่วมกับ อปท. และส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด และหากเห็นว่ามีการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้แก่ อปท. จริง ให้คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด มีมติให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจารณาดำเนินการจัดทำหนังสือยืนยันว่าได้มีการถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ อปท. จริง เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ อปท. ได้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด รายงาน ก.ก.ถ. ทราบ และหากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาแล้วไม่ได้ข้อยุติ ให้นำเรื่องเสนอ ก.ก.ถ. พิจารณา
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเรื่องเสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและจะได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด เพื่อแจ้ง อปท. และส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัด ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจต่อไป
adminodloc
Administrator
 
โพสต์: 998
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 03 ก.ค. 2013 9:43 am


ย้อนกลับไปยัง ถาม - ตอบ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron
Fatal: Not able to open ./cache/data_global.php