แนวทางการรับมอบภารกิจถ่ายโอนจากท่องเที่ยวและกีฬา อ่าน (8)
การใช้จ่ายเงินรางวัลฯ ปี 2561 อ่าน (142)
ไม่สามารถส่งเอกสารใบปะหน้าผลการประเมินตนเองระบบออนไลน์ได้ อ่าน (38511)
ขอความอนุเคราะห์เอกสารการรับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่าน (305711)
การกรอกข้อมูลความพึงพอใจของ อบต. อ่าน (47011)
ขอความอนุเคราะห์ปลดล็อคข้อมูลค่ะ อ่าน (48580)
กรอกข้อมูลครบหมดแล้วคะ แต่ล่งไม่ได้ อ่าน (49899)
แก้ไขการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 อ่าน (36128)
สอบถาม แบบ อบต. ข้อ 5-8 อ่าน (52498)
ล้างข้อมูลปี 61 อ่าน (50355)