ขอหารือการแจ้งให้คืนเงินอุดหนุนทั่วไป(ด้านการจัดการศึกษา)อปท อ่าน (8)
ขอหารือการแจ้งให้คืนเงินอุดหนุนทั่วไป(ด้านการจัดการศึกษา)อปท อ่าน (5)
ขอหารือการแจ้งให้คืนเงินอุดหนุนทั่วไป(ด้านการจัดการศึกษา)อปท อ่าน (12)
สอบถามการกรอกข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ อ่าน (11)
อำนาจหน้าที่ อบต.ในการรักษาพยาบาล อ่าน (49)
กรอกข้อมูล เทศบาล1 และเทศบาล 2 อ่าน (100)
ฝึกอบรมดับไฟป่า อ่าน (63)
ขอหนังสือแนบเอกสาร อ่าน (112)
ไม่สามารถบันทึกแบบสอบถามและส่งข้อมูลได้เลยคะ อ่าน (89)
อบต.เม็กดำ อ.พยัคฆภุมิพิสัย จ.มหาสารคาม ส่งแบบสอบถามไม่ได้ อ่าน (80)