สรุปจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอนตามภารกิจไปปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข)

 

– สรุปจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอนตามภารกิจไปปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ไม่รวมบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข)