ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                             กำหนดการโครงการสัมมนาวิชาการ

                                    เรื่อง "บริบทใหม่ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น"

                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

                                ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร