กิจกรรม KM

– ประมวลภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [Download]
– รูปภาพการประชุมให้ความรู้ โดยศาสตราจารย์ดิเรก [Download]
– รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของนายวีระชัย ชมสาคร ผอ. สกง. [Download]
– รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของผู้อำนวยการ สกถ. [Download]
– รูปภาพการประชุมหลักเกณฑ์การให้รางวัล [Download]
– รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของนายวัตน์ธนัถ สุทธิชื่นตรีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ [Download]
– รูปภาพการประชุมมวลความรู้ ครั้งที่ 2 [Download]
– รูปภาพการประชุมมวลความรู้ ครั้งที่ 1 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 4 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 3 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 2 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 1 [Download]
– รูปภาพการประชุม AAR [Download]
– รูปภาพการแจกรางวัลและใบประกาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM [Download]
– รูปภาพมุมความรู้ KM [Download]

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                       ประกาศ
            เนื่องจากสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวไปที่กรมประชาสัมพันธ์ 
                                           หากต้องติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 02-614-1456  แฟกซ์ : 02-614-1457

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม

                                  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

                                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                                          ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตักบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                               วาระการประชุม ดาวน์โหลด