ค่าภาคหลวงแร่

– ค่าภาคหลวงแร่

*ข้อมูลจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่