การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


..
           วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ และนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การกำหนดแนวทางและระยะเวลาการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/C3EduFGQU8JGYGSC7
วันที่ : ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

..