โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2562


..
           วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ร.ปนร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท. หรือผู้แทน จำนวนประมาณ ๔๐๐ คน โดยช่วงเช้า เป็นการอภิปรายเรื่องแนวทางการจัดการ อปท. เพื่อให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และการผลักดันให้ อปท. เข้ารับรางวัล ในระดับนานาชาติ โดย ร.ปนร. พร้อมด้วย สิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี นางจารุรินทร์ ส่งแจ้ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองตาแต้มจ.ประจวบคีรีขันธ์ และช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายเรื่อง อปท. กับนวัตกรรมภาครัฐ (GOV lab) ในการให้บริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย ผอ.สกถ. ผอ.ศบช. และ ผชช.สอช เป็นผู้อภิปราย

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/eUbLBboDY81G3MZD6
วันที่ : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

..