การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ 8/2562


..
           วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครื่อ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นอนุกรรมการ และนางประภา วงศ์วิภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง รายงานการประเมิ่นผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/v31CbzhU1hE873is6
วันที่ : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

..