การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒


..
           วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม และนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/pBAs2gnAaDvBrtAU6
วันที่ : ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

..