การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒


..
           วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาดังนี้

๑.ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายดอยแตของเทศบาลเมืองจี้ ขอรับการสนับสนุนดำเนินการแก้ไขปัญหาการกักเก็บน้ำฝายสบขนาดของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน และซ่อมแซมฝายห้วยป่าคาของเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน
๒.ขอหารือภารกิจถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองไผ่หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีและ ๓.การถ่ายโอนสถานนีขนส่งผู้โดยสารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/pDe2V5FMgzmFHbh69
วันที่ : ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

..