การประชุมคัดเลือก อปท. ที่สมควรส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ๒๐๒๐


..
           วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือก อปท. ที่สมควรส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ๒๐๒๐ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ๒๐๒๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/iLjLSeVcC7VMxbST8
วันที่ : ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

..