การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้เรือเก็บผักตบชวา และเครื่องกลเติมอากาศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน อบต.สวนพริกไทย ณ วัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


..
           วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) และเจ้าหน้าที่ สกถ. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมชลประทาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการใช้เรือเก็บผักตบชวา และเครื่องกลเติมอากาศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน อบต.สวนพริกไทย ณ วัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และได้นำเรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน จำนวน ๑ ลำ และแบบสายพานลำเลียง จำนวน ๑ ลำ และเครื่องกลเติมอากาศฯ จำนวน ๔ เครื่องซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอของบกลางให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา มาให้ อบต.สวนพริกไทย และชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาลำน้ำและกำจัดผักตบชวา รวมทั้งรักษาสภาพความสมดุลของน้ำในคลองให้มีความสะอาดตลอดไป และได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเชียงราก ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรบ้านเชียงราก ได้นำผักตบชวาผสมกับแกลบดิน ปุ๋ยมะพร้าว ไปทำดินปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา ทำรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรเชียงรากจำนวนมาก และจะนำไปเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ในช่วงบ่ายได้ร่วมประชุมหารือกับนายก อบต.ขุนศรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการสนุบสนุนเรือเก็บผักตบชวา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บผักตบชวาตามลำคลองในพื้นที่ต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/DtRYfmsP967pvnPg6
วันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

..