การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒


..
           วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รศ. วีระศักดิ์ เครือทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณกรรมการการกระยอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยมี สกถ.เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ทบทวนข้ออภิปรายของกรรมการการกระจายอำนาจในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง อาสาสมัครในท้องถิ่นของอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/uzppTKaxt29VtmLA6
วันที่ : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

..