การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒


..
           วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มีการยพิจารณาเรื่อง ขอเสนอวาระเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอนด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอเสนอวาระเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอนด้านการเจาะบ่อน้ำบาดาล ในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และการจัดหาแหล่งน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/whJqFetgQwgGkLTb6
วันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

..