การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเมาท์เทน บีช อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สกถ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเมาท์เทน บีช อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส รกท.ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน อบต.จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบรี และจังหวัดสระแก้ว รวมจำนวน ๒๐๐ คน

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/BejjAyX9nniR6Vi29
วันที่ : ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

..