การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


..

          วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สกถ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายชัยวัฒน์ ภัทรการนต์ ผอ.สบร. กล่าวต้อนรับ ซึ่งการประชุมดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๐๕ แห่ง รวมจำนวน ๒๒๐ คน

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/RWxZnShFPJdMX8zPA
วันที่ : ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

..