การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร


..

          วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สกถ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิฑรู เอี่ยมโอภาาส รกท. ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. กล่าวต้อนรับ ผู้ประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๕๐ คน

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/cLFSz9KtTBtbrqfe6
วันที่ : ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

..