การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


..

          วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/UnYwtCrzqTGYtxLu8
วันที่ : ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

..