การประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียม รถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


..

          วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศกดิ์ เครือเทพ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมประยูรภมรมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/EZbWf3dV6CExkF368
วันที่ : ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

..