การประชุมภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


..

          วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ZfGE7ip5A9c7Prbj9
วันที่ : ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

..