การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019 ครั้งที่ ๒


..

          วันที่พุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมเป็นวิทยากร

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/7s9TX9SFNa3FySPy9
วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

..