การประชุมการเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห่้องประชุม ๑๐๘ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการใน ก.ก.ถ. และได้เลือก นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้เเทนในคณะกรรมการ ก.ก.ถ.

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/yGo1sBssmfiE9Ghp6
วันที่ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

..