การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบนักบริบาลชุมชนโดยท้องถิ่น


..

          วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบนักบริบาลชุมชนโดยท้องถิ่น โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๒๕๐๒ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๒ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง “แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบนักบริบาลชุมชนโดยท้องถิ่น”

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/o45bR1hBzqAs4GS19
วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

..