การประชุมหารือเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหาคร


..

          วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหาครให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมประยูรภมรมนตรี ชั้น ๓ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้หารือประเด็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนที่มีปัญหา จำนวน ๒๓ ภารกิจ และภารกิจที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนจำนวน ๒๒ ภารกิจ โดยมี นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผอ.สกถ. ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สกถ. เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าวด้วย

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/56sCwhp8aHthrUA49
วันที่ : ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

..