การประชุมภารกิจป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


..

          วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมภารกิจป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง ภารกิจในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/CWBfZE8CMkX9ZFZw9
วันที่ : ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

..