การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นรางวัลลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อซักซ้อมแนวททางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๖ คณะ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/doCVsEWqsLx4qgqF7
วันที่ : ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

..