การประชุมการเตรียมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีเเห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รมต.นร. เป็นประธานการประชุมการเตรียมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีเเห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปนร. เป็นรองประธาน นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผช.ปนร.รกน.ผต.นร. เป็นเลขานุการ เเละ สกถ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคาร สปน. ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง ๑. คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการเเละคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีเเห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ๒. การนำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ๓. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต เพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/zh2iqDLWk7gfiPZ67
วันที่ : ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

..