ตรวจติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และขยะพิษ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร


..

          วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สกถ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และขยะพิษ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้แทนคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกถ. โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานระบบการจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาดูงานระบบการจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Fe3q92vsHU9S28i96
วันที่ : ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

..