การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2


IMG_7998

…….เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการโอนถ่าย โดยในครั้งที่ 2 นี้มีกำหนดการในการลงพื้นที่ติดตามฯ อปท. ดังนี้
…….1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
…….2. เทศบาลตำบลทองแสงขัน อำเภอทองแสงขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
…….3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

—————————————————————————————————————————-

โดย : Webmaster
วันที่ : 2 กรกฏาคม 2557
คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://plus.google.com/u/0/photos/106461996397764991173/albums/6031349531285252641