การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฏหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2557


1403854907493

…….เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฏหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นประธานการประชุม

—————————————————————————————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน ก.ก.ถ.
วันที่ : 27 มิถุนายน 2557
คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://plus.google.com/u/0/photos/106461996397764991173/albums/6029512215022497425