การประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจเเละสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจเป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจเเละสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน โดยมี นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน ณ โรงเเรมทีเค พาเลช เเอนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร อปท. คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัด เเละที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ในเขตปริมณฑล ได้เเก่ จังหวัดนนทบุรี นครปฐม เเละปทุมธานี จำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งมี นางมาลินี ภาวิไล ผชช.มช.ศบช. นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล นวค.ชก.สขร. นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร.สกถ. นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สนผ.สกถ. เเละว่าที่ร้อยเอกภูริทัต บริบูรณ์ นวค.ชก.สกถ. ร่วมเป็นวิทยากร

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/qC9JSLWBUs4OF3Qo2
วันที่ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

..