การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเเก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


..

          วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเเก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งทีประชุมได้มีการพิจารณา เรื่องภารกิจในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/VcppJWgBo4PS0fuw1
วันที่ : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

..