การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนแผนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)


1403842191389

…….เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ… และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 3) ณ ห้องประชุมห้องประชุมอรรถไกลวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ร.ศ. อัษฏางค์ ปาณิกบุตร เป็นประธานการประชุม

—————————————————————————————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน ก.ก.ถ.
วันที่ : 27 มิถุนายน 2557
คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://plus.google.com/u/0/photos/106461996397764991173/albums/6029502888969332433