การประชุมและเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์


..

         สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวจากเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร พิษณุโลก สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ จำนวน ๔๐๐ คน โดยมี นางสาวญาติกา นิธิธีราพร นายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ และนายมาฆะนันท์ สิงหะ จากสำนักงาน ก.ก.ถ. ร่วมเป็นวิทยากร

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/V1jeS3j7QmjpRCF72
วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑

..