การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทิค จังหวัดชุมพร


..

         สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทิค จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวจากเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง สุราษฎ์ธานี พัทลุง และตรัง จำนวน ๔๐๐ คน โดยมี นางสาวญาติกา นิธิธีราพร นายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ และนายมาฆะนันท์ สิงหะ จากสำนักงาน ก.ก.ถ. ร่วมเป็นวิทยากร

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/TNWYey5HnvR5i3lh1
วันที่ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

..