การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเเละขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีเเห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


..

         วันพฤหัสบดีที่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเเละขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีเเห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/wBn4KziypmNAMtt42
วันที่ : ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

..