การประชุม คณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


..

          วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/BfzTBJXtZH9MJ37p2
วันที่ : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒๕๖๑

..