การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เข้าร่วมประชุม เเละนางชื่นชีวันลิมป์ธีระกุล ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/eOQLvwaN3q0cuco43
วันที่ : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

..