การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบต. ทางภาคเหนือ


..

          สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว จาก อบต. ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ลำพูน ลำปาง ตาก พะเยา สุโขทัย ประมาณ ๒๕๐ คน

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/rHHmBvpD3rTmo2dt2
วันที่ : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

..