การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทสบาล ทางภาคเหนือ


..

          สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนางสาวภัทรานิษฐ์ ชีวะวรนันท์ กล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว จากเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ลำพูน ลำปาง ตาก พะเยา สุโขทัย ประมาณ ๒๕๐ คน

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ARYyR57QEfXDxCvQ2
วันที่ : ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

..