การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที่ ๑


..

          วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สปน. โดย สกถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดนมี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีกำหนด ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น นิติกร เเละบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีวิทยากรจาก สกถ. สขร. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน เเละกรมทางหลวงชนบท

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/gtVWfkqWS1GEjsX03
วันที่ :  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

..