การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


..

          วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผอ.สกถ และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร.สกถ. ร่วมเป็นคณะทำงาน ณ ห้องประชุมธำรงนาวาสวัสดิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังเก่า) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/QGP598e8a0oB0tT52
วันที่ :  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

..