พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


..

          วันนี้ (๒๗ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/qxpZAZyKBRCXgoks1
วันที่ :  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

..