การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี


..

          วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” โดยมี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผอ.สกถ. นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดการแสดง จำนวนรวม ๕๐ แห่ง และเจ้าหน้าที่ สกถ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดแสดงนิทรรรศการ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” กำหนดในการจัดนิทรรศการ ในระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิตริมทางเดินฝั่งสนามเสือป่า

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/photos/ovsrjBHLBTFutFvq9
วันที่ :  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

..