การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบผลงานของ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่รอบ Long List รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2017


..
. .

 

 

 

……

    

           วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบผลงานของ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่รอบ Long List รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2017 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ อปท. มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดทำเอกสารประกอบผลงานในการขอรับรางวัล UNPSA ในรอบ Long List ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ อปท. ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของ อปท. จำนวน ๘ แห่ง รวม ๕๐ คน สำหรับวิทยากรในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก กรมชลประทาน

 

……                ———————————————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/photos/SDiABsifc8rsnsDZ9
วันที่ :  ๕ มีนาคม ๒๕๖๐

..