พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


……เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

……ช่วงเช้ามีการจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการที่ดี โดย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) กล่าวเปิดการ เสวนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการที่ดี โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงบ่ายประธาน ก.ก.ถ.(ดร.วิษณุ เครืองาม) เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๔ แห่ง จำแนกเป็น รางวัลดีเลิศ จำนวน ๔๖ แห่ง รางวัลชมเชย จำนวน ๘ แห่ง ภาพผู้เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งหมด ๕๔ แห่ง ดาวน์โหลด

—————————————————————————————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://drive.google.com/folderview?id=0B_chJTaNUH8BWTF0cElxclRHYzQ&usp=sharing วันที่ : ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ….