การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓          วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม และนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/rZMjPTzu1gxsjH6z6
วันที่ : วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

..